Upravljanje

 • Kdo je upravnik?

  Upravnik je fizična ali pravna oseba, ki skrbi za sklepanje in izvrševanje poslov, potrebnih za zagotavljanje pogojev bivanja in osnovnega namena večstanovanjskega ali poslovnega objekta kot celote, ter za vzdrževanje, urejenost in brezhibnost skupnih delov in naprav večstanovanjskega ali poslovnega objekta.

 • Kaj je upravljanje?

  Upravljanje z nepremičnino predstavlja spremljanje stanja nepremičnine, predlaganje ukrepov, sprejemanje in izvrševanje odločitev ter zastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjskega ali poslovnega objekta.

 • Upravnik večstanovanjske stavbe

  Etažni lastniki večstanovanjskega ali poslovnega objekta, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo imenovati upravnika – slednje je opredeljeno v 48. členu Stanovanjskega zakona (SZ-1).

 • Pooblastila upravnika

  Zastopanje etažne lastnine:
  - pri upravnih organih v zadevah izdaje dovoljenj in   soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z   večstanovanjskim ali poslovnim objektom in   zemljiščem;
  - pri vlaganju tožbe v imenu preostalih etažnih   lastnikov za plačilo obveznosti, ki bremenijo   etažne lastnike;
  - pri vlaganju izključitvene tožbe v imenu preostalih   etažnih lastnikov proti etažnemu lastniku, ki krši   hišni red in ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe o   medsebojnih razmerjih.

 • Naloge upravnika

  - Upravnik prvenstveno izvršuje naloge, podane in   potrjene v obliki sprejetih sklepov etažnih lastnikov   ali njihovih predstavnikov.
  - Zagotavlja redno vzdrževanje in brezhibno   obratovanje objekta.
  - Pripravlja načrt vzdrževanja objekta in skrbi za   izvedbo načrta vzdrževanja objekta in   funkcionalnega zemljišča.
  - Zbira ponudbe za izvajanje vzdrževalnih del in   nabavo opreme in naprav.
  - Sklene pogodbo z izvajalcem vzdrževalnih del ter z   dobavitelji ostalih storitev, namenjenih vzdrževanju   in servisiranju skupnih naprav in opreme.
  - Upravlja z rezervnim skladom in skupnim   denarjem.
  - Sestavlja obračun stroškov upravljanja stavbe in   stroške razdeli med etažne lastnike po določenih   ključih.
  - Na podlagi mesečnega obračuna sprejema plačila   etažnih lastnikov in pravočasno plačuje obveznosti   iz pogodb, sklenjenih s tretjimi osebami.
  - Skrbi za izterjavo obveznosti.
  - Poda letno poročilo o upravljanju stavbe.

Cialis sans ordonnance Viagra sans ordonnance Acheter Generic Cialis Acheter Viagra Gold Viagra sans ordonnance Viagra pour femme Acheter Viagra Générique Acheter Generic Levitra Soft Prix Du Cialis 20 A propos de levitra Acheter Viagra Cialis Cialis Vente Cialis en ligne Viagra vs Cialis Acheter Viagra Original Acheter Generic Viagra Soft Acheter Kamagra Acheter Levitra Original Acheter Manforce in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge