Urejanje vrtov in okolice

 • - košnja in vzdrževanje zelenic,
  - obrezovanje sadnih in okrasnih dreves ter   grmovnic,
  - ureditev namakalnih sistemov,
  - zasaditve grmovnic in okrasnega cvetja,
  - popravila obstoječih elementov (ograje,   nadstreški, tlakovane površine,...)
  - odstranjevanje odpadlega listja,
  - zimska služba (čiščenje zasneženih površin)
  - ....